Om Deinbolliana

Galleriet:

Navn Postadresse Postnummer/sted
Deinboll-Galleri-Atelier Postboks 204 Orhagen 2718 BRANDBU
Besøksadresse Postnummer/sted Telefon
Storlinna 22 (Seigerudloftet) 2760 BRANDBU +47 61 33 22 03
Mobiltelefon E-post
+47 902 59463 deinboll@online.no

 

Om Torbjørg Deinboll:

Biografi:

 

 • Født i Grimstad i 1941, oppvekst i Agder og Vestfold, examen artium i Sandefjord i 1960
 • Kunststudier ved Bergen Kunsthåndverkskole, Atelier Nord på 1960 og 1970-tallet
 • Studier i Estetisk Kommunikasjon ved Norges Tekniske Høgskole (nå NTNU) i Trondheim 1982
 • Cand. mag ved Universitetet i Bergen 1983
 • Studiereiser til bl.a U.S.A, Polen, Portugal og Japan
 • Etablerte eget verksted for kunstgrafikk i kombinasjon med jordbruk i Kvam i Gudbrandsdalen fra 1963
 • Timelærer i forming/kunstfag ved videregående skoler i Gudbrandsdalen og på Lillehammer samt ved Gudbrandsdalen folkehøgskole
 • Utviklet kunstnerateliéret/kursstedet Kulturstugu på Vinstra fra 1983 – 1992 med bl.a ansvar for Peer Gynt-utstillingene i perioden
 • Kunstner i skolen med utsmykningsoppdrag på Otta Videregående Skole sammen med grafikeren Tor Einbu i 1986 (Midgardsorm kring Otta)
 • Kunstnerverksted på Hundorp Stasjon fra 1993 – 2002
 • Freelanceskribent i aviser og fagtidsskrifter fra 1988
 • Medlem av Norsk Kunstkritikerlag fra 1993
 • Kunstkritiker i avisa Gudbrandsdølen/Lillehammer Tilskuer 1993 – 1995
 • Deltatt i kollektivutstillinger (Opplandsutstillingen) og gruppeutstillinger, med medlemskap i BKO/NBK fra 1980
 • Separatutstillinger i kunstforeninger og gallerier i Lillehammer, Sandefjord, Karlstad, Bergen, Utsonomyia (Japan), UCLA (California, USA), Toten Økomuseum, KIO, Galleri Rondane (Otta), Kulturstugu-ustillingene (Peer Gynt-ustillingene) og Anneksgalleriet ved Hundorp Stasjon
 • Innkjøpt av Oppland Fylkeskommune, Hedmark Fylkeskommune, Televerket (nå Telenor), Statens Hus på Lillehammer
 • Stipender: Ulrik Henriksens Minnestipend 1988, Oppland Fylkes kunstnerstipend 1987, BKH «varig støtte» 2003
 • Flyttet til Brandbu i 2003 og etablerte Deinboll-Atelier-Galleri  med Tegneverksted for Hadeland Kulturskole
 • Prosjekter under utvikling:
  • Kunsthistorisk i samarbeid med Tegneseriemuseét i Norge prosjekt knyttet til Tore Deinboll og Arbeidermagasinets historie på 1930- og 1940-tallet
  • Utvikler ulike utstillingskonsepter på tegnehistorisk materiale i samarbeid med Tegneseriemuseét
  • Prosjekt: Kunst- og opplevelsesområdet 100-meterskogen  i Brandbu

 

Kunstvirksomhet fra 2003:

 

 • 2003:
  • Deltar i utstilling Kunstnere på Hadeland 2003, tilretteregger omvisninger for Gran kommunes kulturelle skolesekk.
 • 2004:
  • Randsfjordkunstnere, 3 grafikere: Torbjørg Deinboll, Dag Magne Staurheim, Einar Sigstad.
  • Tilrettelegger for DKS med omvisninger i utstillingen, kunstsamtaler og kunsthistorie (med lysbilder) for 8. klasse. Sammen med Dag Magne Staurheim.
  • Prosjekt i Tegneseriemuseét i Brandbu: Billedkunstnere møter serietegnere til Donald Ducks fødselsdag og resten av året. Kunstnere: Torbjørg Deinboll, Dag Magne Staurheim, Einar Sigstad.
 • 2005:
  • Sommerutstilling i Kvam I Gudbrandsdalen i Peer Gynt-perioden. Fire grafikere i Leine Grendehus: Torbjørg Deinboll, Dag Magne Staurheim, Einar Sigstad, Tor Einbu.
  • Samarbeidsprosjekt med http://www.leinemerino.no .
 • 2006:
  • Etablering av galleri/hjemmesider for internett og video-/dokumentasjonsprosjekt re: Tegneverksted i samarbeid med Grethe Bøe.
  • Sensommerutstilling på tre ulike steder i Brandbu
  • Pågående i hele perioden 2003 – 2006: Tegneverksteder i samarbeid med Handeland Kulturskole.
 • 2007 og 2008:
  • Deltar på «Kunst og sånn» i Mandal.
 • 2007-2010:
  • Initiativtaker og lærer på «Snakk bedre norsk!», kurs for fremmedspråklige.
  • Etablering av Folkeakademi og utvikling av «Snakk bedre norsk! som integrert del av dialogbasert og krysskulturell folkekunstutveksling.
 • 2010:
  • Workshop for voksne og barn med California-kunstneren Paul Lobell i juni 2010. Del av prosjektet med språk og dialogbasert/ krysskulturell folkekunstutveksling.
 • 2011:
  • Utstilling av Tore Deibolls tegnekunst i Avistegnernes Hus i Drøbak.

 

Du kan følge kommentarene til dette innlegget via RSS 2.0 nyhetsfeed. Verken kommentarer eller pinging er tillatt.

Kommentarer er skrudd av.