Kristine Deinboll

I omtrent 35 år var Kristine Deinboll kjent som Brandbus ledende fotograf. Praktisk talt hele tiden – fra 1927 til 1957 (da Bjarne Ryste etablerte sitt atelier ved Augedalsbro) – var hun vel faktisk også den eneste.

Kristine Bryn Deinboll, som hennes fullstendige navn var, ble født i Selbu den 25. oktober 1887. Faren var bygdas sogneprest Peter Vogelius Deinboll (f. 1847). Moren var Elen Sofie Bryn (1850-92). Kristine hadde også en bestefar som var prest, men selv fant hun ingen grunn til å ofre seg for teologien. Hun utdannet seg i stedet som tegner. Etter en tid fikk hun imidlertid interesse for fotografi og begynte i lære hos hoff-fotograf Karl Anderson i Kristiania. i 1909 var hun utlært og ble ansatt som assistent hos hoff-fotografen. Etter hans død i 1913 fortsatte hun en tid hos enken, Ragnhild Anderson. Senere virket frøken Deinboll som assistent hos andre fotografer, først i Kristiania, deretter i Drammen.

Men så fikk hun lyst til å begynne for seg selv og starte egen fotografivirksomhet. Hun slo seg ned i Brandbu, nærmere bestemt hos søsknene Svinning på "Sandbakken". Her fikk hun leie rom til både atelier. laboratorium og boligenhet, og kunne her i 1927 motta sine første oppdrag.

 

Faksimile fra lokalavisa "Hadeland" 26. juli 2006. Klikk på bildene for å se stor versjon
Klikk på bildet for å se prospektkort av Kristine Deinboll i Deinbollianas fotogalleri

 

Kristine, som aldri giftet seg og fikk barn, viste seg snart som en meget allsidig fotograf. Hun ble benyttet av alle – hun fotograferte både brudepar, dåpsbarn, konfirmanter og jubilanter i alle aldre. I nesten alle hjem i bydga såes det snart familiebilder signert K. Deinboll. Ved veien utenfor "Sandbakken" satte hun opp en glassmonter fylt av eksempler på sin fotografikunst. Og det dreide seg ikke bare om personbilder. Frøken Deinboll begynte nemlig tidlig med omfattende prospektkort-produksjon. Hennes kort viste motiver fra store deler av bygda. Hun fotograferte også begivenheter – fra 1.mai-opptog og 17,-mai feiring til jernbanetrafikk og arbeidsplasser. Hun var nettopp så allsidig som en fotograf i et aktivt bygdesamfunn trengte. Fra hennes morsslekt kom det forøvrig etterhvert mange fotografer. Mest kjent ble kanskje Lauritz L. Bryn (1881-1954).

Omkring 1960 ble Kristine plaget av sykdom og måtte redusere sin virksomhet. Det endte med at hun nedla atelieret og flyttet til Gjøvik. Der døde hun 1. august 1965 og ble ti dager senere stedt til hvile på Gjøvik gravlund. Kristine Deinboll etterlot seg i Brandbu en stor samling av fotografier, negativer og kopier. Denne samlingen ble i 1978 overdratt til Gran kommunes Kulturkontor. Samlingen er stadig i kommunens eie, men oppbevares inntil videre på Hadeland Folkemuseum.

Helge Stenersen

 

 

KILDE:
Artikkelen og reklamen ovenfor er hentet fra Brandbu’stikka, lokalhistorisk tidsskrift for Brandbu, nr. 39, April 2006. ISSN 0800-9147. Gjengitt med vennlig tillatelse av forfatteren.
Du kan følge med på innlegging av kommentarer via RSS 2.0 nyhetsfeed. Du kan legge inn en kommentar eller en tilbakesporing fra ditt eget nettsted.
Legg inn en kommentar

XHTML: Du kan bruke disse taggene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>