Bjørg Svendsen Deinboll

  • Født i Trondheim 7. mai 1909, død 24. mars 2000
  • Datter av gullsmed Hallvard Svendsen og Pauline Marie Mathiesen, g.m. tegneren Tore Deinboll  fra 1937 til 1957.
  • 1929 – 1934: Tegneskolen i Trondheim m. Stabell, Statens Håndverks- og Kunstindustriskole: tegneskolen m. Per Krogh, Statens Kunstakademi: malerklassen m. Axel Revold og Henrik Sørensen, tekstilskole i det daværende Tsjekkoslovakia.
  • Studiereiser med Akademiet til Berlin og Paris, Wandervogel sammen med Edvarda Lie  til Tsjekkoslovakia 1933, reise på Balkan i 1934. Skrev reisebrev og artikler, malte, tegnet og fotograferte fra reisene.
  • Etablerte tweedveveri og atelier med Sellgrenvevstolen på Jaren i Oppland sammen med sin søster Ragnhild Svendsen (senere Markussen) i 1937.
  • Vevinstruktør hos Røros Tweed på Røros i ett år.
  • Flyttet til Grimstad i 1938, tweedveveriet var da blitt en familiebedrift.
  • Flyttet til Østerøya ved Sandefjord i 1945.
  • Tegnelærer på realskolen i Sandefjord fra 1955 til hun ble pensjonist på 1970-tallet.
  • Medlem av Foreningen Brukskunst fra 1937.
Du kan følge med på innlegging av kommentarer via RSS 2.0 nyhetsfeed. Du kan legge inn en kommentar eller en tilbakesporing fra ditt eget nettsted.
Legg inn en kommentar

XHTML: Du kan bruke disse taggene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>