Archive for » september 9th, 2010«

Arbeidermagasinet


Forside fra nr. 21 (24. mai 1941) av Kaare Espolin Johnson

 

Arbeidermagasinet kom ut med sitt første nummer den 23. november 1927. Det var på 64 sider og kostet 35 øre.

Fra sin beskjedne begynnelse vokste Arbeider-Magasinet raskt i omfang og innhold. Etter 1932 steg opplaget til 60.000 abonnenter, og i årene like før verdenskrigen var det kommet opp i 100.000.

Journalist og forfatter Otto Luihn var Magasinets første redaktør og initiativtaker til bladforetaket. De var fire entusiastiske ungsosialister, som dannet A/S Arbeidermagasinet med en startkapital på 300 kroner. Initiativtakerne Otto Luihn, Auden Båstad, Birger Madsen og Oddvar Larsen var sikre på at de tilsammen satt inne med rikholdig erfaring i bladforetak, nok til å vite hva som måtte til for å lykkes.

Med en lånt håndkjerre og egen muskelkraft fraktet de papir og klisjeer mellom trykkeribransjens mange ledd i Oslos gater. Hos Tengs & Brodersen fikk de kreditt på papirinnkjøp; slik klarte de første nummer. Et raskt voksende nett av kommisjonærer sørget for å spre opplagene til stadig nye abonnenter på arbeidsplasser omkring i hele Norges land. Arbeiderklassen bodde både på landet og i byen; Arbeidermagasinet nådde fram til mange fler enn de enkelte abonnentene. Bladet gikk på omgang, og noen steder ble høytlesning populært, noe ikke minst Alf Prøysen fortalte om da han slapp til som fast skribent på 1940-tallet.

Med bladmannen og forfatteren Nils Johan Rud og hans dyktighet i bransjen, ble romanføljetongen det som sikret Magasinets suksess hos leseren og et stadig stigende abonnentantall. I bladverdenen var det konkurrenter til et arbeidermagasin. Tusen Hjems Magasin  og For Alle  prøvde seg også på føljetonger, men var ikke flinke nok til å sikre seg trykkerettigheter til en ny før den gamle var slutt. Nils Johan Rud visste hvordan han skulle skaffe rettigheter til lødig arbeiderlitteratur, som holdt lesernes interesse ved like. Manglet han en ny føljetong, skrev han en roman selv. Konkurrenten ble opptatt i Arbeider-Magasinet, noe som skapte debatt om bladets tittel. Det ble bare omtalt som Magasinet  til daglig. Det lange navnet Arbeidermagasinet for Alle  ble forkortet ned til A-M  med For Alle som en «boble» i vignetten.

Etter krigen ble tittelen Magasinet for Alle,  selv om redaktøren Nils Johan Rud ikke likte dette helt. Magasinet var ikke for alle, det var for den lesende arbeiderklasse, borgerskapets motvekt.

Redaksjonen sørget for folkeopplysning, godt populærvitenskapelig stoff, reiseartikler og spissartikler med tidens debatt. Hvert nummer de første årene presenterte betydelige navn i arbeiderbevegelsen for leserne med portrettfoto og tekst. Bilder fra arbeidslivet fulgte etter. Film og arbeiderteater, litteraturomtale og artikler om kunst. Det var den sosiale kunst som ble omtalt; Arbeidermagasinets egne tegnere og deres forbilder fra den internasjonale bevegelsen ble kjent gjennom både gjennom bilder og tekstomtale. Arbeidermagasinets lesere fikk både Theodore Dreisers En amerikansk tragedie og Aleksandra Kollontajs Den store kjærlighet som føljetonger på 1930-tallet.

For Magasinets tegnere var de store oppgavene med illustrasjoner til en roman den største kunstneriske utfordring de kunne få. Romanen Drift av Fredrik Parelius kom som føljetong i 193?, illustrert av Tore Deinboll. Romanens handling var hentet fra 1880- og 90-tallets Kristiania og handlet om borgerskapets utbytting av tjenestepiker fra landet, personifisert i kvinneskjebnen Gunvor. Både i tekst og tegning gjenkjennes Christian Krohgs Albertine. Tegneren tok fatt på oppgaven med glede, ikke minst fordi han ville bidra til debatten om hjemstavnskunst, som var en del av tidens litterære språkbruk. Født og oppvokst i Oslo, men med feriebesøk på prestegårder på landet, mente han at hans hjemstavner kunne være både by og land, men mest by. Som bytegneren i Arbeidermagasinet åpnet han for tema i tegning der gråbeingårdene på østkanten og bakgårdene i Vika ble viet kunstnerisk interesse.

 

 


Illustrasjon av Tore Deinboll til Drift
Klikk på bildet for større versjon

 

Nils Johan Ruds ungdomsroman Karsemne handlet om 15-åringen Jakob, «sønn av enka på kvisten» og var et tidsbilde fra 1930. Her valgte tegneren en stil som sto Per Krohgs uttrykksform ganske nær. Litt «homage til norsk kunstlivs kongelige tigre» i en annen utgave og for et annet publikum enn det som besøkte etablerte utstillinger i Oslo og som var kjent i Nasjonalgalleriet. Da de siste illustrasjonene gikk i trykken, var kunstneren i Paris med et lite stipend i lomma. Bytegneren gjorde storbyen til sitt motiv: Paris i 1933 ble tidsbildet, malt på grunnlag av studier og skisser han brakte med seg hjem etterpå.

Sammen med Olav Mosebekk malte Tore Deinboll et stort lerret tiltenkt årets Høstutstilling. Dit ble det aldri sendt, kunstneren påsto i all ettertid at det aldri ble malt riktig ferdig. Han sendte inn tegning i to år på rad og fikk Oslo Bys stipendium som første tegner i 1936. Valget var tatt, tegner og illustratør, på trykk i arbeiderpressen, bokkunstner, men ikke staffelimaler.

At maleri med olje på lerret fortsatt er den beste måte å lære i beherske fargebruk på, framholdt han i ettertid. Pariserbildet med tittelen Magenta, oppkalt etter en tube med kostbar farge kjøpt i Paris, rødfarger som sa mye mer om fargens koloristiske nyanser, mer komplisert enn den rene røde flate på trykk sammen med svart sort strek i Arbeidermagasinet.

 


Magenta av Tore Deinboll
Klikk på bildet for større versjon

 

Mange pariserbilder kom på trykk i A-M. Tegneren var alltid tro mot geografien, perspektivet og fortellingen. Personen i bildet har ofte påfallende portrettlikhet med akademikameratene, som reiste sammen til kunstens Metropoler og som besøkte både Berlin og Paris for å bli kjent med «tidsbildet». Vel hjemme i Norge ble det neste reisestipendet brukt til å reise til Vestlandet. Der ble det ett års opphold i Bergen og ekteskap med akademikameraten Bjørg Svendsen fra Trondheim. Hun hadde valgt brukskunsten og startet tweedveveri sammen med sin søster Ragnhild. Sellgrenvevstolen satte de først opp i Bergen, men flyttet ril Hadeland for å få plass i Deinboll-slektas ferieeiendom på Jaren.

Det var miljøet omkring Østkantutstillingene i Oslo som ga dem nye ideer om brukskunst og sosial kunst, inspirert av Nanan Broch, Henrik Sørensen, Huset på Ankertorget, sosial reform og samtalekvelder.

I Bergen laget Tore Deinboll tegningen Surridealistisk perspektiv,  illustrasjon til Åstha Holhts novelle Han tverr over benkene hang. Her har tegneren klart sluttet seg til stilen i Die Neue Sachlichkeit. Litt inspirasjon fra DaDa, en utstrakt hånd til surrealistene, psykoanalysen og utopiske framtidsbyer. Novellens kvinnelige hovedperson er den geskjeftige Dårthe, som går i sosiale studiesirkler og får nye visjoner om hvordan menneskesamfunnet kan organiseres. Fortellingen ender med at det unge par flytter på landet og begynner ned birøkt og sikrer den nasjonale selvforskyning av melk og honning.

 


Surrealistisk Perspektiv av Tore Deinboll
Klikk på bildet for større versjon

 

Novellen og illustrasjonene kom på trykk tre år før 1940. Det var illevarslende skyer i horisonten, men «mann-og-dame»-tegningen kunne da alle tegne, iallefall så lenge Magasinet gikk i trykken. Nysaklig eller søtladent, det var dette det handlet om.

 

Torbjørg Deinboll

 

 

KILDER:
Arbeidermagasinet 1927 – 1940
Tidsskriftet Mot Dag  1931-32
Norges Kunsthistorie: Mellomkrigstiden
Norske Tegnere 1987
Kunstnernes Hus 1930-80
Muntlige kilder
Kristine Deinboll

I omtrent 35 år var Kristine Deinboll kjent som Brandbus ledende fotograf. Praktisk talt hele tiden – fra 1927 til 1957 (da Bjarne Ryste etablerte sitt atelier ved Augedalsbro) – var hun vel faktisk også den eneste.

Kristine Bryn Deinboll, som hennes fullstendige navn var, ble født i Selbu den 25. oktober 1887. Faren var bygdas sogneprest Peter Vogelius Deinboll (f. 1847). Moren var Elen Sofie Bryn (1850-92). Kristine hadde også en bestefar som var prest, men selv fant hun ingen grunn til å ofre seg for teologien. Hun utdannet seg i stedet som tegner. Etter en tid fikk hun imidlertid interesse for fotografi og begynte i lære hos hoff-fotograf Karl Anderson i Kristiania. i 1909 var hun utlært og ble ansatt som assistent hos hoff-fotografen. Etter hans død i 1913 fortsatte hun en tid hos enken, Ragnhild Anderson. Senere virket frøken Deinboll som assistent hos andre fotografer, først i Kristiania, deretter i Drammen.

Men så fikk hun lyst til å begynne for seg selv og starte egen fotografivirksomhet. Hun slo seg ned i Brandbu, nærmere bestemt hos søsknene Svinning på "Sandbakken". Her fikk hun leie rom til både atelier. laboratorium og boligenhet, og kunne her i 1927 motta sine første oppdrag.

 

Faksimile fra lokalavisa "Hadeland" 26. juli 2006. Klikk på bildene for å se stor versjon
Klikk på bildet for å se prospektkort av Kristine Deinboll i Deinbollianas fotogalleri

 

Kristine, som aldri giftet seg og fikk barn, viste seg snart som en meget allsidig fotograf. Hun ble benyttet av alle – hun fotograferte både brudepar, dåpsbarn, konfirmanter og jubilanter i alle aldre. I nesten alle hjem i bydga såes det snart familiebilder signert K. Deinboll. Ved veien utenfor "Sandbakken" satte hun opp en glassmonter fylt av eksempler på sin fotografikunst. Og det dreide seg ikke bare om personbilder. Frøken Deinboll begynte nemlig tidlig med omfattende prospektkort-produksjon. Hennes kort viste motiver fra store deler av bygda. Hun fotograferte også begivenheter – fra 1.mai-opptog og 17,-mai feiring til jernbanetrafikk og arbeidsplasser. Hun var nettopp så allsidig som en fotograf i et aktivt bygdesamfunn trengte. Fra hennes morsslekt kom det forøvrig etterhvert mange fotografer. Mest kjent ble kanskje Lauritz L. Bryn (1881-1954).

Omkring 1960 ble Kristine plaget av sykdom og måtte redusere sin virksomhet. Det endte med at hun nedla atelieret og flyttet til Gjøvik. Der døde hun 1. august 1965 og ble ti dager senere stedt til hvile på Gjøvik gravlund. Kristine Deinboll etterlot seg i Brandbu en stor samling av fotografier, negativer og kopier. Denne samlingen ble i 1978 overdratt til Gran kommunes Kulturkontor. Samlingen er stadig i kommunens eie, men oppbevares inntil videre på Hadeland Folkemuseum.

Helge Stenersen

 

 

KILDE:
Artikkelen og reklamen ovenfor er hentet fra Brandbu’stikka, lokalhistorisk tidsskrift for Brandbu, nr. 39, April 2006. ISSN 0800-9147. Gjengitt med vennlig tillatelse av forfatteren.
Edvarda Claudine Lie
 • Født i Meldal 3. april 1910, død i Oslo 8. juni 1983
 • Datter av Inga Lie, g.m (1) Bjørn Mørck, (2) Preben Schov, (3) Paul Berg.  Dansk statsborger fra 1949, bosatt i København 1949-63.
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1929-32: elev av Carl von Hanno og Per Krogh. Statens Kunstakademi m. Axel Revold og Wilhelm Rasmussen.
 • Virket som avistegner, illustratør og bokkunstner; tegnet i bl.a. Arbeidermagasinet, Morgenbladet, Aftenposten, Arbeiderbladet, Urd, Vi selv og våre hjem  og Politiken (i København). Illustratør for dansk Gyldendal.
 • Overlærer ved motelinjen SKHS 1936-47.
 • Medlem Tegnerforbundet, viseformann 1938-39.
 • Stemmerett BKS.
 • Utstillingsvirksomhet: bl.a. Høstutstillingen 1934, 1940 og 1948, Bildende kunstnerinners utstilling hos Blomquist 1932. Kollektivutstillingen for Svart-Hvitt på Kunstnernes Hus i 1936.
 • Dekorasjoner i spisesalen Barnengen A/S, Lysaker (1952), spisesalen Narvik Rådhus (1964).
 • Tildelt årlig stipend for eldre fortjente kunstnere fra 1969.
 • Som tegner og maler hadde Edvarda Lie stor spennvidde i uttrykk og teknikker; fra lette elegante strektegninger til uttrykk for orientalsk fargeprakt i f.eks. illustrasjonene til Ali Baba og de 40 røvere (1946).