Archive for the Category »Edvarda Lie «

Edvarda Claudine Lie
 • Født i Meldal 3. april 1910, død i Oslo 8. juni 1983
 • Datter av Inga Lie, g.m (1) Bjørn Mørck, (2) Preben Schov, (3) Paul Berg.  Dansk statsborger fra 1949, bosatt i København 1949-63.
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1929-32: elev av Carl von Hanno og Per Krogh. Statens Kunstakademi m. Axel Revold og Wilhelm Rasmussen.
 • Virket som avistegner, illustratør og bokkunstner; tegnet i bl.a. Arbeidermagasinet, Morgenbladet, Aftenposten, Arbeiderbladet, Urd, Vi selv og våre hjem  og Politiken (i København). Illustratør for dansk Gyldendal.
 • Overlærer ved motelinjen SKHS 1936-47.
 • Medlem Tegnerforbundet, viseformann 1938-39.
 • Stemmerett BKS.
 • Utstillingsvirksomhet: bl.a. Høstutstillingen 1934, 1940 og 1948, Bildende kunstnerinners utstilling hos Blomquist 1932. Kollektivutstillingen for Svart-Hvitt på Kunstnernes Hus i 1936.
 • Dekorasjoner i spisesalen Barnengen A/S, Lysaker (1952), spisesalen Narvik Rådhus (1964).
 • Tildelt årlig stipend for eldre fortjente kunstnere fra 1969.
 • Som tegner og maler hadde Edvarda Lie stor spennvidde i uttrykk og teknikker; fra lette elegante strektegninger til uttrykk for orientalsk fargeprakt i f.eks. illustrasjonene til Ali Baba og de 40 røvere (1946).