Archive for the Category »Bjørg Svendsen Deinboll «

Bjørg Svendsen Deinboll
  • Født i Trondheim 7. mai 1909, død 24. mars 2000
  • Datter av gullsmed Hallvard Svendsen og Pauline Marie Mathiesen, g.m. tegneren Tore Deinboll  fra 1937 til 1957.
  • 1929 – 1934: Tegneskolen i Trondheim m. Stabell, Statens Håndverks- og Kunstindustriskole: tegneskolen m. Per Krogh, Statens Kunstakademi: malerklassen m. Axel Revold og Henrik Sørensen, tekstilskole i det daværende Tsjekkoslovakia.
  • Studiereiser med Akademiet til Berlin og Paris, Wandervogel sammen med Edvarda Lie  til Tsjekkoslovakia 1933, reise på Balkan i 1934. Skrev reisebrev og artikler, malte, tegnet og fotograferte fra reisene.
  • Etablerte tweedveveri og atelier med Sellgrenvevstolen på Jaren i Oppland sammen med sin søster Ragnhild Svendsen (senere Markussen) i 1937.
  • Vevinstruktør hos Røros Tweed på Røros i ett år.
  • Flyttet til Grimstad i 1938, tweedveveriet var da blitt en familiebedrift.
  • Flyttet til Østerøya ved Sandefjord i 1945.
  • Tegnelærer på realskolen i Sandefjord fra 1955 til hun ble pensjonist på 1970-tallet.
  • Medlem av Foreningen Brukskunst fra 1937.